CÔNG NGHỆ LỌC RO MỸ

CÔNG NGHỆ LỌC RO MỸ

Công nghêk lọc Thẩm thấu, Khử hoàn toàn 99% ion kim loại ,các muối hoà tan có trong nguồn nước