GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ LỌC R.O

Công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược (RO) và màng lọc nano (NF) FILMTEC ™ được công nhận rộng rãi để cung cấp các lựa chọn quy trình hiệu quả và kinh tế cao. Từ các hệ thống quy mô nhỏ, đến khử mặn quy mô rất lớn, RO và NF có thể xử lý hầu hết các nguồn nước lợ và nước biển tự nhiên. 
Nước RO được sản xuất đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng nước uống.
RO và NF có thể giảm chi phí tái sinh và chất thải khi được sử dụng độc lập, kết hợp hoặc với các quy trình khác, chẳng hạn như trao đổi ion. Họ cũng có thể tạo ra nước chất lượng rất cao, hoặc, khi kết hợp với các quy trình chưng cất nhiệt, có thể cải thiện việc sử dụng tài sản trong sản xuất điện và sản xuất nước theo nhu cầu.
Thẩm thấu ngược (RO) Thẩm thấu ngược là một trong những cấp độ lọc tốt nhất hiện có. Màng RO nói chung hoạt động như một rào cản đối với tất cả các muối hòa tan và các phân tử vô cơ, cũng như các phân tử hữu cơ có trọng lượng phân tử lớn hơn xấp xỉ 100. Mặt khác, các phân tử nước đi tự do qua màng tạo ra dòng sản phẩm tinh khiết. Loại bỏ muối hòa tan thường từ 95% đến lớn hơn 99%, tùy thuộc vào các yếu tố như loại màng, thành phần thức ăn, nhiệt độ và thiết kế hệ thống.

Các ứng dụng cho RO rất nhiều và đa dạng, bao gồm khử mặn nước biển hoặc nước lợ cho mục đích uống, thu hồi nước thải, chế biến thực phẩm và đồ uống, tách y sinh, lọc nước uống gia đình và nước xử lý công nghiệp.