Chính sách bảo mật

 Website này không có thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc thanh toán trực tuyến, vì vậy thông tin mà CÔNG TY HUNG GIA  thu thập từ người sử dụng website theo cách thụ động, đó là nội dung email liên hệ (từ trang “Liên hệ” của website) do khách hàng chủ động gửi đến, bao gồm: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và nội dung muốn liên hệ với công ty .

 Các thông tin này không lưu giữ trên website, được chuyển ngay về hộp thư riêng của công ty CÔNG TY HUNG GIA  để hồi đáp cho khách hàng và sử dụng vào các thủ tục giao dịch thương mại tiếp theo với chính khách hàng đó như báo giá, xác nhận đơn hàng, ký kết hợp đồng, biên bản giao nhận, v.v…

CÔNG TY HUNG GIA cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận của khách hàng.