Enjoy Shopping with us

VAN TAY F56D1 -4″

1.Van xã tay 3 chế độ- tay nắm bằng kim loại 2. Đk Miệng bình : 4″ 3. Đk: in -out : 1″ – phi 60 4...

THÙNG MUỐI TÁI SINH 80 LÍT

THÙNG MUỐI TÁI SINH 80 LÍT

Muối lọc nước H.Q. 25kG

Muối lọc nước H.Q. 25kG

KIỂU RH (1~200 KHỐI/GIỜ)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU RE (250 ~ 800 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU RD/RH (1500 ~ 3000 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU EG (1000 GPD)

KIỂU EG (1000 GPD) Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong tr...

KIỂU BRL (1500 ~ 6000 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp cho nước nhiễm mặn: Yêu cầu nguồn nước dẫ...