Chính sách đổi trả

 - ĐỔI TRẢ HÀNG TRONG VÒNG 7 NGÀY ĐỐI VỚI HÀNG SẢN PHẨM, THIẾT BỊ, RIÊNG LÕI LỌC CÁC LOẠI ĐỔI TRẢ KHI HÀNG CHƯA QUA SỬ DỤNG