PRIME RO - DUPONT WATER SOLUTION

mang-loc-ro-02
 

- Proven: Chứng minh : Dựa trên lịch sử FilmTec™ BW30, với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất.
- PROminent : Nổi bật : Lợi ích bền vững: giảm khoảng 85.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm .
- PROductive : hiệu quả : Cho phép khách hàng hưởng lợi từ việc tiết kiệm năng lượng tiêu thụ năng lượng lên đến 20% trong khi cải thiện chất lượng thẩm thấu lên đến 60%.

- PROgressive : Tiến bộ : Đổi mới liên tục để đạt được sự kết hợp vô song giữa thông số kỹ thuật sản phẩm, độ bền và khả năng làm sạch.

-  PROficient :Thành Thạo : Hiệu suất và độ bền vượt trội so với các lựa chọn thay thế có sẵn khác.

PRIME - RO 

- Bạn không cần phải lựa chọn giữa các giải pháp nước hiệu suất cao và bền vững với FilmTec™ Prime RO
- Đạt được mức tiêu thụ năng lượng giảm lên đến 20% trong khi cải thiện chất lượng thẩm thấu lên đến 60% với các yếu tố thẩm thấu ngược nước lợ (RO) FilmTec™ Prime RO mới cho các ứng dụng công nghiệp.
- Tăng hiệu suất lên mức cao nhất trong khi đạt được tác động bền vững vô song. Dựa trên màng RO tiêu chuẩn công nghiệp FilmTec BW30 lịch sử với hiệu suất đã được chứng minh trong nhiều thập kỷ, các phần tử RO của FilmTec™™ - Prime cung cấp khả năng tương thích với các hệ thống hiện có. Thế hệ tiếp theo của các yếu tố RO nước lợ này cung cấp chất lượng nước nâng cao và giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì hiệu suất lâu dài nổi tiếng và đáng tin cậy liên quan đến thương hiệu FilmTec™.
- Danh mục nước lợ FilmTec™ Prime RO mới có nghĩa là bạn không cần phải thỏa hiệp - hiệu suất cao và tính bền vững đi đôi với nhau.

- Từ việc sử dụng trong lọc nước lợ đến tách biệt đặc biệt, các yếu tố trong danh mục FilmTec™ đạt được hiệu suất cao, nhưng hiệu quả về chi phí, thông qua khả năng của họ để:

- Chịu đựng một loạt các điều kiện hoạt động.
- Hoạt động rất hiệu quả ở áp suất thấp hơn.
- Duy trì sự ổn định cấu trúc và pH tuyệt vời.
- Chống lại sự phát triển của vi khuẩn.
- Sản xuất thông lượng màng tuyệt vời và loại bỏ muối.