KIỂU RD/RH (1500 ~ 3000 GPD)

KIỂU RD/RH (1500 ~ 3000 GPD)

Giá: Liên hệ

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nhà hàng, bệnh viện, công nghiệp và nông nghiệp…