KIỂU RH (1~200 KHỐI/GIỜ)

KIỂU RH (1~200 KHỐI/GIỜ)

Giá: Liên hệ

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nhà hàng, bệnh viện, công nghiệp và nông nghiệp…