Enjoy Shopping with us

Giấy chứng nhận NPP 2020

Giấy chứng nhận Lõi lọc RO

MÁY OZONE DIỆT KHUẨN

Máy có chức năng tạo ra khí Ozone (O3) giúp ngăn ngừa tái sinh của vi khuẩn trong nước, khử khuẩn.

Nguyên liệu lọc nước Resin

Khử các ion kim loại Ca, Mg ..tạo ra nước mềm Ứng dụng trong lọc nước gia đình, lọc nước uống đóng...

VAN TAY F56D1 -4″

VAN GẮN TRÊN MIỆNG BÌNH LỌC NƯỚC 4" , DÙNG ĐỂ XÃ RỮA NGUYÊN LIỆU LỌC

MANGAN LỌC NƯỚC

NGUYÊN LIỆU KHỬ PHÈN- KHỬ FE

KIỂU RH (1~200 KHỐI/GIỜ)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU RE (250 ~ 800 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU RD/RH (1500 ~ 3000 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nh...

KIỂU EG (1000 GPD)

KIỂU EG (1000 GPD) Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp Sử dụng tốt trong tr...

KIỂU BRL (1500 ~ 6000 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp cho nước nhiễm mặn: Yêu cầu nguồn nước dẫ...