Lõi lọc RO TW30-1812-100HR

Lõi lọc RO TW30-1812-100HR

SKU: TW100HR

Giá: Liên hệ

FilmTec ™ TW30-1812-100HR Elements cho các đơn vị xử lý nước uống tại nhà tạo ra 100 GPD (15,8 L / h) chất thấm với khả năng loại bỏ muối ổn định 98% ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Chúng là những yếu tố nhất quán và đáng tin cậy nhất trong ngành. Chúng được vận chuyển khô để thuận tiện cho việc xử lý và thời hạn sử dụng dài. Các phần tử FilmTec TW30-1812-100HR đã được NSF International kiểm tra và chứng nhận theo Tiêu chuẩn NSF / ANSI 58 về các yêu cầu vật liệu chỉ để sử dụng an toàn trong các ứng dụng nước uống.

Lõi lọc RO TW30-1812-100HR

Ưu điểm: