Lõi Lọc Carbon UDF 10"- Buder

Lõi Lọc Carbon UDF 10"- Buder

SKU: UDF10

Giá: Liên hệ

► Phương tiện lọc: Than hoạt tính ► Thay thế 6-9 tháng một lần tùy thuộc vào chất lượng nước

Lõi Lọc Carbon UDF 10"- Buder

► Phương tiện lọc: Than hoạt tính
► Thay thế 6-9 tháng một lần tùy thuộc vào chất lượng nước