Lắp đặt hệ thông xử lý nước cho trường học tại Đà Nẵng

Dự Án : Hệ thống lọc nước UỐNG RO 2.000GPD. CHẤT LƯƠNG SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN:  Hàng mới 100%, đống gói bao bì theo tiêu...
 CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA  VÀ TIÊU CHUẨN 

Hàng mới 100%, đống gói bao bì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Màng lọc RO bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.
Nguồn nước sau khi qua màng lọc RO, nước uống đảm bảo tiêu chuẩn nước uống do bộ Y tế quy định trong tiêu chuẩn nước uống tại Thông tư số 04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.