Enjoy Shopping with us

BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO 50GPD-100GPD

Bộ lọc cơ bản 05 cấp lọc . Máy có thể gắn thêm các lọc chức năng số 6 -7-8-9 tùy theo nhu cầu của k...

Bộ lọc nước ro gia đình 50gpd-600gpd buder

Bộ lọc nước ro gia đình 50gpd-600gpd buder - Chất lượng Nước sau khi qua lọc theo tiêu chuẩn của QCV...

Kết quả kiểm tra nguồn nước sau lọc

Kết quả mẫu nước sau khi qua máy lọc RO, giảm 99% ion kim loại nặng , có thể uống trực tiếp hoặc nấu...