Đăng Nhập  |  Đăng Ký 27 Tháng Giêng 2021

 

CÁC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

KIỂU BRL (1500 ~ 6000 GPD)
Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp cho nước nhiễm mặn:
Yêu cầu nguồn nước dẫn: TDS: 1000-5000ppm, Chloride: 1000-4000ppm, Conductivity: 1500-8000 ms/cm2
     
     
Cấu thành    
1. Van 3 chiều
2. Bơm áp suất thấp
3. Bơm hóa chất và bồn
4. Bộ lọc 20"
5. Bơm áp suất cao SUS305
6. Cốt lọc áp suất FRP 300 PSI
7. Màng TFC 4 x 40
8. Đồng hồ đo lưu lượng cô đặc và thẩm thấu
9. Van điện từ
10. Bộ điều khiển P.L.C tự động
11. Báo động áp suất thấp và quá tải
12. Bồn nước tinh khiết
13. 50/60 Hz, 220V~380V, 3 pha
     
Biểu đồ luồng nước
 
     
     
KIỂU RT/RH (4000 ~ 6000 GPD)

Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp
Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nhà hàng, bệnh viện, công nghiệp và nông nghiệp, ...

 
     
 
     
KIỂU PK (1500 ~ 6000 GPD)
Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp
Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nhà hàng, bệnh viện, công nghiệp và nông nghiệp...
     
     
     
     
KIỂU RH (1~200 khối/giờ)
Hệ thống xử lý nước thương mại, công nghiệp & nông nghiệp
Sử dụng tốt trong trường học, nhà máy, nhà hàng, bệnh viện, công nghiệp và nông nghiệp...
     
     
 
     
     
     
Trang 1   |   Trang 2

 

  Về đầu trang